Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam

Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam

Ngày 20/02/2010 Công ty truyền thông và du lịch Bách Thiện lần đầu tiên công bố danh sách Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam năm 2010. Đây là những doanh nghiệp có mức lương chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam hiện nay. Danh sách Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam năm 2010 chỉ tính đến các doanh nghiệp trong nước không tính đến các doanh nghiệp liên doanh và có vốn FDI. Trung bình một doanh nghiệp trong Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam có số lao động là 4.800 người. Mức lương trung bình người lao động nhận được là trên 5.300.000 đồng/người/tháng. Cao nhất thuộc các doanh nghiệp khối dịch vụ và thấp nhất thuộc khối các doanh nghiệp thủy sản. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương dẫn đầu về số lượng các công ty tốt nhất để làm việc. Đây cũng là hai địa phương có sức thu hút lớn nhất đối với người lao động. Hàng năm số lao động của các doanh nghiệp trong Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam đều tăng thêm khoảng 2% /năm. Điều này phản ánh sự phát triển của các doanh nghiệp và tính ổn định của công việc đối với người lao động. Dưới đây là danh sách Top 100 doanh nghiệp tốt nhất để làm việc tại Việt Nam http://www.doanhnghiep1000ty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1661%3Atop-100-doanh-nghiep-tot-nhat-e-lam-viec-tai-viet-nam&catid=957%3Atop-100&Itemid=189⟨=vi

Masharhish

XEvil + XRumer crack

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-botnet captcha. Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types! You read this - it means it works! ;) Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version. Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17688','ksm0aciruqo3l02cj6ion61hr3','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 22:42:21','/a219153/top-100-doanh-nghiep-tot-nhat-de-lam-viec-tai-viet-nam.html')